Skip to main content

Full text of "Placat angaaende Nedlæggelse af Udliggerstedet Stappen i Snefieldsnæs Syssel i Islands Vester-Amt"

See other formats


« c a f, 

flitgaaenbe 

3?ei>tø<j<jclfe af Ubliggcfftcbet øtappett i 

(SneftdPiSnaé @n$fd t 3$lant>3 aSeffrr-'Sfmt. 


9 £ente*flmmeret, feen 28^ øeptember 1824* 


2^ i 0 b t n l) a v n. 

£'n;ff f)03 £)ivccfeut SenS $oftmp Ød;uU$, 

Jtougfltg 03 Uiutørffttt6» SJcgtrptfer* 

1S24* 0 


V 

- . ^ 

la » W • •> 
-, r ,r * 

t 
% 


/ 

\ 


J 
% 
/ 

i 


/ / 


"X 

? • •* / 
\ 

* 
ling f>ar $an§ SftaiejTæt kongen behaget unber 22te i benne 2fiaa* 
ncb atternaabigjt at bifalbe, at Ubliggerflebet ©tappen i ©neftelbénaS 
<Si;§fel i Stølanbg §3efter;2lmt neblceggeå, faa at bette ©teb for Ef* 
fevtiben ubgaaer af be veb gororbningen af ufe ©eptbr. 1816 autos 
riferebe UbliggerjleberS 2(ntal. 

®effc bliver peroeb, ifølge allerljøiefle SSefaling, befienbtgiort 
fil Efterretning for alle SSebtommenbe. 

Rentekammeret, ben 28be ©eptember 1824* 

#att£ kongelige SRaiefføtø tit 2>anmarf, te. jc. 

JjPræjtbent, £>eputerebe og SSitfororbnebe i Rentekammers Sotfegto* 
Mosting-. 

M. V. Esfen. A. W. Moltke. Mandix. 

Hiort.H ..Tensen. Meyer. W olfhagen.Knuth.Esmarch.C.Lund. A %X §\ 


.• 


* > 
*• ' * -.. 

. *- • 


- > 


' •. V 


* • * • » 
aat' 


^ « # *#•# 


* 


1 


-» N 


-* . *■ 


V r .4 V 

f -*? 


. 


» ^ • ' *^ ' j- 


V. .. 


U 
i*, é 


^ * * 
i • 

/ > * * V 

* * • 4 * : . i 


?*r 

4 


f t: ' ' 1 


<. :: 


J/ •* 


• - * 

% 


• V 

/- -• ; 
i - 4*4 4 


J i 


f r. ’ ^ ^ -¥ H 9 % * 


V v 


^ > ** 


• , 
• r- s f - 

• ‘ . - * " - • * . • • v - v • 

• f-A *i ' . ' * * * ^ "4 \ *é / *• *■ S. F* • « < ' / ? i* » * *; * 

• - . - . ^ - ■*-' -* \ J ; •' .^ . i / »!* * » ► 


' > - 

♦ • • • 


- ***. » V J •*• 

- f # • / 

: • r . i ‘ . i V , * . # • . 

i o w 


» * • 


• V V 


i o 
• • « • « ' 


• - - / 


* % 


4 * 


IC 

4 .-< • -L 


*■ 

4 ~ > 

H 4 ' '■•'■ • 


- v tt 


I' 


4 * - 


> 


4 « » 
5 * 7 ? 


*V . % *• • 4 * * 


V 


• % i » «w 


#. .- 

Ikv f 


• •• 
^ 3 


4 > 


• » 


V > !« V . 


4 


v rf r y * V y v ^ » » 


* W < V t 


* hi : 

1 
v V 
\ 


v. 


• • 


# ' 


££ 2 J 


\. 


V 
» 
,L... 1 - - •■ j ‘ w • ' 
' -TT. J s ••LI:' 


V«.«* -' 


4 f 
\ 


• 9 
' w . 
/ ' 


-V jrr. ■». 


.. • * V 


,/